Diensten

Diensten

Hergebruik, recyclage en verwerking van:
– Grondstoffen
– Bij -en restproducten
– Productieuitval
– Afvalstoffen

Organiseren van transport met inachtneming van alle wetgevingen:
– Europese verorderingen van grensoverschrijdende afvaltransporten
– Kennisgevingen
– Opslag bij daartoe vergunde locaties
– Administratieve afwikkeling